Mekanisk utveckling & tillverkning
Miljökontrollutrustning


NM Tech AB
---

NMTech AB startade sin verksamhet i Januari 2013 efter att ha överfört större delen av verksamheten från Normec Tec, som drivits i samma lokaler sedan 1999.

Vi har fortsatt i samma inriktning med produktutveckling av egna miljökontrollprodukter och externa uppdrag för framtagning av prototyper, verktyg och produktionsutrustning. Bland miljökontrollprodukter är olika modeller av vattenprovtagare den största gruppen, men vi har även tagit fram några modeller av bottensedimentprovtagare som börjar få genomslag på marknaden.

En ny mycket lovande miljökontrollprodukt är Centrifugslamprovtagaren som vi utvecklat tillsammans med Stockholm Vatten som sedan årsskiftet har kört 5 provtagare med gott resultat.

Förutom ovanstående verksamhetsbeskrivning har vi också resurser att hantera mindre svetsuppdrag, elektronikapplikationer och konstruktion i 3D-Cad.


---

Sedimentpropptagare

Sedimentprovtagare
till laboratorium hos
Umeå Marina Forskningscenter

Centrifugslamprovtagare

Slamprovtagare
monterad på centrifug
hos Stockholm Vatten

ERIKA

Vattenprovtagare
modell ERIKA

SMHIM

Vattenprovtagare
modell SMHIM

SMHI

Sedimentprovtagare i arbete
hos Länstyrelsen
i Jämtlands län


Backventilhus

Backventilhus för
rörprovtagare


---

NMTech AB
Lidköpingsvägen 50
121 39 Johanneshov

08 648 35 05   
070 576 63 24